Nasz Zespół

NASZ ZESPÓŁ

Założycielem Kancelarii Adwokackiej jest adwokat Paweł Jóźwiak, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Prawa i Administracji w Szczecinie. Pracę magisterską przygotowaną w Katedrze Prawa Konstytucyjnego pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Smolińskiego obronił w roku 1995. W roku 2000 ukończył aplikację adwokacką i zdał egzamin zawodowy.
Adwokat Paweł Jóźwiak pochodzi z rodziny o ugruntowanych tradycjach prawniczych. Ojciec Ignacy Jóźwiak przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz przewodniczącego Wydziału V Karnego Odwoławczego.
Od dnia 7 lutego 1990 roku Paweł Jóźwiak jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Uchwałą Okręgowej Rady Łowieckiej z dnia 8 czerwca 2005 roku adw. Paweł Jóźwiak został powołany na sędziego Okręgowego Sądu Łowieckiego w Koszalinie natomiast w dniu 18 sierpnia 2010 roku na mocy uchwały Okręgowej Rady Łowieckiej otrzymał akt powołania na Prezesa Okręgowego Sądu Łowieckiego w Koszalinie.

O stabilności Kancelarii niewątpliwie świadczy fakt stałości zatrudniania.
Kancelaria zatrudnia obsługę sekretariatu oraz adwokata i dwie aplikantki, co w sytuacji nieobecności adwokata, nie pozbawia klientów wcześniej nieumówionych, możności uzyskania niezbędnych informacji i wskazania dogodnego dla nich terminu spotkania z adwokatem.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ZASADY ROZLICZEŃ

Jednym z głównych celów Kancelarii jest dbałość o zadowolenie każdego klienta.
Kancelaria przywiązuje dużą wagę do tego, aby wszelkie ustalenia finansowe były dokładnie sprecyzowane i dostosowane do możliwości finansowych nawet najmniej zamożnych klientów. Wychodząc naprzeciw coraz to trudniejszej sytuacji materialnej klientów, Kancelaria oferuje dogodne formy płatności ustalane indywidualnie z każdą z zainteresowanych osób. W uzasadnionych przypadkach stosowane są różnego rodzaju preferencyjne systemy płatności, gdzie płatność może być rozłożona na etapy czy raty, przy czym pierwsza rata zawsze musi nastąpić przy przyjęciu na sprawy.
Kancelaria nie prowadzi spraw „na kredyt” gdzie wynagrodzenie płatne jest w całości po zakończeniu sprawy.
Podstawą określenia wynagrodzenia adwokata jest umowa z klientem.
Na wysokość należnego adwokatowi honorarium wpływa m.in. rodzaj sprawy, stopień jej skomplikowania i zawiłości oraz prognozowany nakład pracy adwokata i czas poświęcony jej. Niezależnie od sposobu naliczenia umówionego wynagrodzenia na żądanie mocodawcy, prezentowana jest każdorazowo informacja o podejmowanych w danej sprawie czynnościach, nakładzie pracy oraz poniesionych kosztach.

Kancelaria zatrudnia asystentkę adwokacką odpowiedzialną za kontakty z klientami oraz bieżącą obsługę Kancelarii oraz aplikantkę i aplikanta , którzy swoim zaangażowaniem służą każdemu, kto potrzebuje konsultacji. Nawet podczas nieobecności adwokata , nie pozbawia klientów wcześniej nieumówionych możności uzyskania niezbędnych informacji i wskazania dogodnego dla nich terminu spotkania z adwokatem.