Kancelaria

PROFIL KANCELARII

Kancelaria Adwokacka została założona
w maju 2000 roku.

Od początku swojej działalności Kancelaria nastawiona była na świadczenie profesjonalnej pomocy prawnej w oparciu o najwyższe standardy wiedzy merytorycznej oraz etyki zawodowej.

Kancelaria posiada uprawnienia do szkolenia aplikantów adwokackich.

Kancelaria może poszczycić się  ugruntowaną pozycję na rynku usług prawnych.
Jest jedną z nielicznych Kancelarii Adwokackich ponad dwudziestopięciotysięcznego miasta,
gdzie klient zawsze może liczyć na fachową i pełną zrozumienia pomoc prawną.
Jednym z głównych celów Kancelarii jest dbałość
o zadowolenie każdego klienta.
W trosce o najwyższą jakość świadczonych usług, każdy problem jest dogłębnie analizowany przed przyjęciem sprawy do prowadzenia.
Ma to na uwadze realne ocenienie szans dla realizacji wytyczonego celu.

1

 

Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy na terenie całego kraju dzięki współpracy z licznie zaprzyjaźnionymi Kancelariami Adwokackimi i Radcowskimi.

Do najczęściej prowadzonych spraw należą sprawy z zakresu prawa karnego:

 • Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym,
 • Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu,
 • Bójka i pobicie
 • Groźby karalne,
 • Zgwałcenia,
 • Znęcanie się nad rodziną,
 • Kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież rozbójnicza,
 • oraz reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem, oskarżycieli prywatnych i posiłkowych, reprezentacja osób skazanych w postępowaniu penitencjarnym związanych z warunkowym przedterminowym zwolnieniem z odbycia reszty kary, odroczenie wykonania kary, przerwy w odbywaniu kary, reprezentacja nieletnich w postępowaniu dotyczącym popełnienia przez nich czynów karalnych.

Z zakresu prawa cywilnego:

 • Rozwód, separacja,
 • Podział majątku wspólnego,
 • Zniesienie współwłasności,
 • O zapłatę, o odszkodowanie,
 • Wszelkie sprawy spadkowe,
 • Sprawy w postępowaniu egzekucyjnym
 • Sprawy dotyczące obsługi Kół Łowieckich
 • Sprawy dotyczące szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzynę,
 • Sprawy dotyczące odszkodowań związanych z błędami w sztuce lekarskiej

Z zakresu prawa rodzinnego:

 • Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • Ustalenie ojcostwa,
 • Uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
 • Alimenty

Z zakresu prawa administracyjnego:

 • Sporządzanie opinii prawnych,
 • Sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Z zakresu prawa pracy:

 • Ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • Spory związane z rozwiązaniem i wypowiedzeniem stosunku pracy,
 • Odszkodowania oraz przywrócenie do pracy w przypadku niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę,
 • Roszczenia pracowników związane z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych